Dijagnostika

Rentgen je jedna od najčešće koršćenih dijagnostičkih metoda u veterinarskoj medicini malih životinja. 

Nezaobilazna metoda u dijagnostici urođenih ili stečenih oboljenja koštano-zglobnog sistema, respiratornog i digestivnog trakta, prisustvo neoplazija.

Opširnije: Rentgen

Otoskop nam je neophodan za detaljan pregled uha pri sumnji na upalu ili strano telo. To je medicinska sprava koja se koristi za pregled unutrašnjosti uha. Pomoću otoskopa moguće je videtii vanjsko I srednje uho. Otoskopi se mogu u praksi koristiti i kod ostalih otvora, kao na primer nosa.

Opširnije: Otoskop

Vizualizacija ultrazvukom posebno je korisna u porodiljstvu malih životinja, dijagnostici oboljenja urinarnog trakta i parenhimatoznih organa. Preporuka vlasnicima da se 12 h pre ultrazvučnog pregleda abdomena uskrati hrana. Kod pregleda mokraćne bešike ne preporučuje se uzimanje vode, neposredno pre pregleda.

Opširnije: Ultrazvuk

 Magnetna rezonanca je visoko sofisticirana dijagnostička metoda. Magnetna rezonanca omogućuje prikaz organa celog tela i njihove patološke promene. Slika koju dobijemo prikazuje organe po određenim rezovima. U slučajevima kada pas pati od bolesti – epilepsije, kod bilo kojih promena mekih struktura vrata, dušnika i jednjaka, 

Opširnije: Magnetna rezonanca

Laboratorijski pregled krvi i urina predstavljaju osnovni i nezaobilazni dijagnostički postupak u cilju sagledavanja zdravstvenog stanja naših pacijenata u sklopu sa drugim dijagnostičkim postupcima I uspostavljanju tačne dijagnoze. Parazitološki pregled uključuje i pregled  fecesa pasa i mačaka.

Opširnije: Laboratorijski pregled krvi i urina