Laboratorijski pregled krvi i urina

Laboratorijski pregled krvi i urina predstavljaju osnovni i nezaobilazni dijagnostički postupak u cilju sagledavanja zdravstvenog stanja naših pacijenata u sklopu sa drugim dijagnostičkim postupcima I uspostavljanju tačne dijagnoze. Parazitološki pregled uključuje i pregled  fecesa pasa i mačaka.

   Kod ozbiljnih hiruških intervencija neophodno je uraditi laboratorijske pretrage krvi i urina  sa ciljem sigurnijeg i uspešnijeg izvođenja zahvata.

Laboratorijski pregled krvi obavljamo odmah  i to podrazumeva:

- krvnu sliku

 - biohemiju

 - sedimentaciju

- elektrolite

 - Ph krvi

 - hormonski status

Odstupanja pojedinih parametara od normalnih vrednosti krvi mogu nam ukazati na pojavu određenog oboljenja.

Na primer, u slučajevima oboljenja jetre i bilijarnog sistema može doći do poremećaja pojedinih:

Biohemijskih vrednosti krvi:

 - transaminaza (ALT,AST).- pov. vred.

- ALP – pov. vred.

 - glukoza –smanj. vred.

 - GGT –pov. vred.

 - urea – smanj.vred.

 - bilirubin pov.vred.(direktni,ukupni)

- albumini smanj. vred.,

Krvne slike:

 - hemoglobin – smanjen. vred.

 - hematokrit – smanjen. vred.

 - eritrociti – smanj. broj

 - retikulociti – smanj.

Prisustvo parazita kod kućnih ljubimaca može biti praćeno povećanim vrednostima eozinofila bilirubina (direktni, ukupni), AST, ALT, GGT, globulina, smanj. broja eritorocita, hemoglobina.

Enormno povećane vrednosti kreatinina kinaze u pasa moze ukazivati na oboljenje:

- srčanog mišića

- toksoplazmozu

 - obstruktivni uretritis (kod mačaka)

 - hipotiroidizam

- hiperadrenokorticizam

Pored pregleda krvi, mokraće, fecesa na prisustvo endoparazita u prilici smo da za vas uradimo još važnih pregleda za Vaše ljubimce. Kao što su:

- ispitivanje razmaza kapilarne krvi na prisustvo Babezioze

- ispitivanje hormonskog statusa

- pregled kože na demodikozu

- histološke analize

- bakteriološki pregledi sa antibiogramom

U našoj laboratoriji možete uraditi sve laboratorijske preglede pasa i mačaka, brzo, pouzdano i sve na jednom mestu.