Grudna hirurgija

 Pneumotoraks je najlakše opisati kao prisustvo vazduha u grudnoj duplji, a koje nastaje prilikom povreda, npr. Pada sa velike visine, ujeda ili saobraćajne nezgode. Pneumotoraks je bolest kod koje dolazi do ulaska atmosferskog vazduha u pleuralnu šupljinu, 

Opširnije: Traumatski pneumotoraks

 To je operacija pri kojoj se na dušniku pravi otvor kroz rez na vratu ispod grkljana. Glavni simptomi opstrukcije grkljana su teškoće pri disanju, nemir, ubrzano disanje i puls. Zahvat otvaranja vratnog dela dušnika ili traheotomija izvodi se najčešće 

Opširnije: Traheotomija 

Pluća mogu da budu invadirana razvojnim promenama, lokalnim infekcijama, apscesima, stranim telima i tumorima. Plućna lobektomija (parcijalna ili totalna) ili kompletno uklanjanje jednog plućnog krila indikovana je samo u određenim slučajevima. 

Opširnije: Plućna lobektomija

 Dijafragmatska hernija predstavlja prekid kontinuiteta dijafragme i protruziju abdominalnih organa u torakalnu šupljinu.Urođen oblik ove hernije je mnogo učestaliji nego stečeni. Dijagnoza se postavlja pažljivim kliničkim pregledom, koji uključuje 

Opširnije: Dijafragmatska hernija

Pucanje plućnog krila,  nastala frakturom rebra, ili prodor vazduha iz pluća podkožno, su povrede koje se najčešće javljaju kao posledica pada, zato kada zbrinjavamo takvog pacijenta uvek naglasimo da je RTG toraksa neophodan. Fracturae costarum je 

Opširnije: Fraktura rebara