Dijafragmatska hernija

 Dijafragmatska hernija predstavlja prekid kontinuiteta dijafragme i protruziju abdominalnih organa u torakalnu šupljinu.Urođen oblik ove hernije je mnogo učestaliji nego stečeni. Dijagnoza se postavlja pažljivim kliničkim pregledom, koji uključuje 

auskultaciju i perkusiju, koja može da nagovesti prisustvo poremećaja.

Stečena dijafragmatska hernija  nastaje traumom, teškim padom ili udarcem u područje trbuha, kada sadržaj trbušne duplje ulazi u grudnu duplju i vrši pritisak na pluća, što dovodi do otežanog disanja.

Simptomi koji se primećuju  su otežano disanje, abdominalno disanje što znači da se primećuje pokretanje stomaka prilikom disanja, bol, neprirodan položaj – sedeći stav, jer životinja kada legne ne može da diše. Pored ovih respiratornh simptoma mogu biti prisutni i digestivni simptomi – povraćanje, odsustvo apetita, vrlo često opstipacija. Digestivni simptomi su prisutni uvek kada su želudac i creva sadržaj hernijalne vreće. Ukoliko oštećenje dijafragme nije veliko, simptomi mogu biti blagi.

Dijafragmatska hernija se dijagnostikuje i potvrđuje rentgenskim snimkom. Hiruškom intervencijom se može sanirati defekt a operativni zahvat se izvodi u inhalacionoj anesteziji.  Nakon operacije hernije, ljubimcu bi trebalo ograničiti aktivnost tokom 2 do 4 nedelje, da bi se osigurao potpuni oporavak.