Traheotomija 

 To je operacija pri kojoj se na dušniku pravi otvor kroz rez na vratu ispod grkljana. Glavni simptomi opstrukcije grkljana su teškoće pri disanju, nemir, ubrzano disanje i puls. Zahvat otvaranja vratnog dela dušnika ili traheotomija izvodi se najčešće 

kao hitna operacija u slučaju pojave gušenja kod opstrukcije gornjih disajnih puteva. Najčešće takve slučajeve srećemo pri zastoju stranog tela u ždrelu ili grkljanu, alergijskom edemu ždrela ili grkljana, napr. nakon uboda insekta kao i nakon zatvaranja disajnih puteva tumoroznom tvorbom. Ponekad se zbog spašavanja života pacijenta preskače procedura pripreme operacijskog polja i operatera. Zahvat se izvodi u središnjoj liniji (crti) ventralnog dela vrata distalno od grkljana. Rez ide kroz kožu i potkožje, između sternohioidnih mišića, koji se razmiču lateralno. 

Rez kojim se otvara lumen dušnika postavlja se između dva susedna trahealna prstena, najbolje između trećeg i četvrtog ili četvrtog i petog, kroz prstenasti ligament. Prsteni uz rez se razmiču, ukloni se sekret i krv, pa se u lumen postavlja metalna, najlonska ili silikonska savinuta cevčica, tj. traheotubus, koja se osigurava sa dva postrana šava.