Fraktura rebara

Pucanje plućnog krila,  nastala frakturom rebra, ili prodor vazduha iz pluća podkožno, su povrede koje se najčešće javljaju kao posledica pada, zato kada zbrinjavamo takvog pacijenta uvek naglasimo da je RTG toraksa neophodan. Fracturae costarum je 

posledica jakih trauma. Prelom može biti pokriveni ili otvoreni,sa penetrirajućim ranama (do pleure) ili perforirajući ( probijanje pleure ). Prelomi obično su šiljati i kod zatvorenih preloma prvo se uočava udubljenje a onda se koža podiže i oseća krepitacija . Komplikacije su hematomi, pleuriti pa i pneumonije a ako su prva tri rebra 

polomljena postoji pritisak na brahijalni pleksus. U periodu od 2-3 nedelje se javlja hromost a moguće komplikacije su krvarenja pluća,potkožni emfizem,pneumotoraks,dijafragmatske lezije . Otvoreni prelom rebara uslovljava nastanak fistule rebara-gnojno nekrotični proces na kostima i mekim tkivima pri čemu je neophodna resekcija i uklanjanje sekvestara .