Paranalne žlezde (sinusitis paranalis)

Paranalne žlezde se nalaze sa leve i desne strane anusa i one svoj sadržaj kroz izvodne kanale luče u spoljašnju sredinu. Sekret iz tih žlezda je sivo braonkaste boje,veoma karakterističnog i jakog mirisa. Prilikom defekacije( velika nužda) sadrzaj ovih 

 žlezda se spontano istiskuje u spoljašnju sredinu. Danas u svetu postoji više teorija o razlozima koji dovode do retencije sekreta. Medju njima su:

1.Poremećaj metabolizma koji je pre svega vezan za način ishrane
2.Predug boravak pasa u zatvorenom prostoru čime su oni prinudjeni da svoje fiziološke potrebe obavljaju samo kada ih vlasnik izvede u šetnju.
3.Češće obolevaju psi onih rasa kojima se vrši kupiranje repa.
Smatra se da pri defekaciji rep svojom aktivnošću potpomaze praznjenju kesice paranalnih žlezda. Kada iz bilo kojih razloga dodje do retencije sekreta(nemogućnost njegovog lučenja)nastaju problemi. Usled sve većeg sakupljanja sekreta dolazi do njegove resorpcije iz sinusa, što ima za posledicu pojavu alergijskog dermatita.Tada se pas neprekidno češe, dlaka iznad repa mu je oštećena usled stalnog griženja, neprekidno liže anus, jače je izraženo opadanje dlake po celom telu i veoma često vuče zadnjicu po zemlji. Ako se u ovoj fazi ne pomogne psu dolazi do praskanja žlezde i do stvaranja fistule. Preporučuje se manuelno pražnjenje žlezde ali ne prečesto jer moze prouzrokovati jos veće probleme.

Pored manuelnog pražnjenja koristi se i ispiranje sinusa antisepticima. Ova metoda daje dosta dobre rezultate. Naravno, koriste se blagi antiseptici koji ne nadražuju tkivo. Posle ispiranja u sinuse se unose medikamenti radi lokalnog dejstva. Uz te lekove daju se i oni koji suzbijaju alergiju tj.lekovi koji smiruju pruritus.

Ponekad i pored svih terapija sve češće dolazi do recidiva tako da je proces nemoguće zaustaviti i tada se pristupa hirurškoj intervenciji koja je tada neophodna.

Indikacije za uklanjanje paranalnih vrećica uključuju neoplazije,ponovljene episode začepljenja i zapaljenja paranalnih vrećica kao i dodatni hirurški tretman perinealne fistule.Pre hirurškog zahvata infekcija paranalnih vrećica se tretira medikametozno.

Hirurška tehnika ekstirpacije paraanalnih vrećica može se podeliti na one zatvorenog i otvorenog tipa. Kod primene zatvorene tehnike, paranalna vrećica se pre operacije ispuni tečnim parafinom,gipsom,zubarskim akrilatom ili lateksom.

Otvorena tehnika ekstirpacije parananih vrećica je laka i brzo se izvodi. Ova tehnika dozvoljava prilaz unutrašnjem zidu vrećice i pomaže sigurnom i kompletnom vadjenju istih.Sonda se stavlja kroz otvor kanala u paraanalnu vrećicu.