Carski rez

 Carski rez je hirurška intervencija pri kojoj se pravi rez na stomaku i materici da bi se izvadili štenci ili mačići u situacijama kada prirodni porođaj nije moguć. To se izvodi u opštoj anesteziji i najčešće je potrebno da se radi kod malih rasa pasa

gde karlica nije dovoljno velika da bi štene moglo da prođe.Generalno,kod životinja koje u leglu imaju veći broj štenaca ili mačića manja je verovatnoća da će biti potreban carski rez zato što su bebe manje. Određene rase pasa, kao što su brahiocefalični psi - psi sa skraćenom njuškom i širokom glavom, češće će zahtevati carski rez. Hitan carski rez se izvodi kada nastanu komplikacije prilikom prirodnog porođaja, kao što je prestanak kontrakcija ili se fetus zaglavi u porođajnom kanalu.

Ako je datum parenja poznat, nedelju dana pre očekivanog porođaja trebalo bi uraditi rentgenski snimak stomaka što bi pomoglo da se predvidi da li će carski rez biti potreban. Rentgenski snimak će otkriti veličinu legla i veličinu glave beba.

Ako je carski rez planiran ili postane neophodan izvodiće se u opštoj anesteziji. Pre anestezije potrebno je uraditi krvnu sliku, biohemijsku analizu krvi i nivo elektrolita da bi se na vreme utvrdilo da li postoji neki poremećaj koji bi mogao da uspori oporavak. Intravenska kanila se plasira i aplikuje se infuzija da bi se sprečile opasne promene u nivou krvnog pritiska što može dovesti do postoperativnog otkazivanja organa. Krvni pritisak, EKG i zasićenost krvi kiseonikom (pulsna oksimetrija) se pažljivo prate tokom cele intervencije.

 

 Inhalaciona anestezija se koristi prilikom izvodjenja carskog reza zato što se minimalno metaboliše u krvotok i brzo se eliminiše iz organizma. Anestetik može proći barijeru placente i kod nerođenih beba može doći do depresije srčanog rada i prestanka disanja. Nakon rođenja, bebama će ponekad biti potrebna stimulacija da bi počeli da dišu.

Prilikom carskog reza placenta i amnionska tečnost ostaju netaknuti. Hirurg i osoblje će brzo ukloniti placentu i aspirirati tečnost iz bebinih usta. Čim se majka oporavi od operacije, počeće da doji leglo. Oralna glukoza može se dati novorođenčadi u slučaju da oni ne mogu odmah da sisaju.

Rez koji se pravi na abdomenu prilikom izvođenja carskog reza je znatno veći od reza koji se pravi prilikom sterilizacije. Vreme oporavka može biti nešto duže zbog stresa prilikom trudnoće i dojenja. Takođe, moguće je sterilisati ženku nakon izvođenja carskog reza , ali važno je da ona što pre počne da doji leglo.