Hirurgija mekih tkiva

Piometra predstavlja hronično oboljenje endometrijuma pri kome dolazi do nakupljanja gnoja u lumenu materice. Piometra je veoma teško oboljenje koje iziskuje hitnu operaciju i lečenje kako ne bi došlo do uginuća kuje. Nastanku piometre predhodi sitno-cistozna

Opširnije: Piometra

Sterlizacija je operativno uklanjanje dela polnih organa životinja. Kod ženki se uklanjaju materica i jajnici, odnosno kod nekih vrsta samo jajnici, dok se kod mužjaka uklanjaju testisi. Kastracija mužjaka predstavlja hiruški postupak kojim se odstranjuju 

Opširnije: Sterilizacija