Ortopedska hirurgija

Povrede ligamenata obično nastaju kao posledica naglih pokreta, nezgodnih doskoka, padova, udaraca ili hroničnih degenerativnih promena na samom ligamentu. Uglavnom se radi o istegnuću ili rupturi ligamenta. Povrede ligamenata obično nastaju kao posledica 

Opširnije: Povreda tetiva i ligamenata

Metalne udlage se koriste za imobilizaciju distalnog radijusa i ulne, tibije i fibule, karpalnog i tarzalnog zgloba, metakarpusa i metatarzusa . Metalne udlage se takodje koriste za dodatnu stabilizaciju nakon osteosinteze ili za imobilizaciju lomova kod

Opširnije: Udlage

Vrlo često, kao psledica udesa, povreda id r. dolazi do teških preloma kostiju, koji zahtevaju hirurško zbrinjavanje. Tipični znaci preloma kosti su, pre svega su bol na mestu preloma, jaka osetljivost na pritisak ili dodir, pas ili mačka podižu nogu ili

Opširnije: Hirurgija preloma kostiju

Gips se može koristiti kao jedini način fiksacije kada je lom stabilan i kada se očekuje brzo cijeljenje. Cilindrični gips se može koristiti za sanaciju podlaktice i potkoljenice ukoliko je njime moguće imobilizirati i distalni humerus tj. femur. Greenstick

Opširnije: Stavljanje gipsanog zavoja

Zglob je izuzetno složena struktura. Poremećaji koji se javljaju unutar zgloba nisu izolovani, već se javljaju kao rezultat interakcije različitih komponenti zgloba. Hirurgija zglobova obuhvata velik broj procedura. Dele se na dijagnostičke, terapeutske  

Opširnije: Hirurgija zglobova