Abdominalna hirurgija

Smetnje u prohodnosti tankih creva koja za posledicu imaju nemogućnost ili otežan prolaz sadržaja creva, su problem koji se dosta često sreće u veterinarskoj praksi malih životinja. Obstrukcije tankih creva mogu po trajanju da budu akutne ili hronične. 

Opširnije: Hirurško zbrinjavanje opstipacije

Dilatacija i torzija (proširenje i okretanje) želuca je oboljenje koje se javlja samo kod pasa, naročito kod krupnijih pasmina sa dubokim grudnim košem, kao što su nemačke doge, nemački ovčari, nemački bokseri, dobermani, veliki šnauceri...Prvi

Opširnije: Torzija želuca kod pasa

Hernia, kila ili bruh je najčešće uvrnuće trbušne ovojnice kroz otvor (urođeni ili novonastali), pri čemu se stvori nova šupljina koja može biti ispunjena sa delovima creva, delom nekog od trbušnog organa ili komadićem masnog tkiva. Pojam hernije podrazumeva

Opširnije:  Hernije-kile

Slezina je organ smešten u blizini želuca na levoj strani abdomena. Tačna lokacija slezine zavisi od njene veličine i oblika, a uslovljena je i veličinom okolnih organa. Slezina je relativno veliki organ, tamno crvene boje dobro prokrvljen. Iako ovaj organ

Opširnije:  Splenektomija

Unutrašnje krvarenje je veoma ozbiljno stanje kad dolazi do izliva krvi u tkiva,organe i telesne šupljine.Dijagnoza može da bude teška jer se u prvom trenutku ne uočava..Kao posledica većeg krvarenja životinja ima simptome poremećaja opšteg stanja.To su

Opširnije: Unutrašnje krvarenje

Kriptorhizam je pojava zaostajanja jednog ili oba testisa u trbušnoj duplji ili ingvinalnom (preponskom) kanalu. Radi se o urodjenoj anomaliji. Ne spada u strogo rasnu predispoziciju, mada se češće javlja kod brahiocefaličnih pasa, nemačkih ovčara, retrivera,

Opširnije:  Abdominalni kriptorhizam pasa i mačaka