Abdominalni kriptorhizam pasa i mačaka

Kriptorhizam je pojava zaostajanja jednog ili oba testisa u trbušnoj duplji ili ingvinalnom (preponskom) kanalu. Radi se o urodjenoj anomaliji. Ne spada u strogo rasnu predispoziciju, mada se češće javlja kod brahiocefaličnih pasa, nemačkih ovčara, retrivera,

 stafordskih terijera, i drugih krupnijih rasa. Kod mačora je ovo vrlo retka anomalija u praksi.  

U normalnim okolnostima testisi su pozicionirani u skrotalnoj vreći već u vreme porodjaja, a najkasnije sa 4-6 nedelja starosti štenaca.U skrotalnoj kesi je temperatura za nekoliko stepeni niža od telesne što omogućava testisima optimalne uslove za spermatogenezu (produkciju spermatozoida). U trbušnoj duplji testis atrofira vremenom, gubi funkciju i predstavlja potencijalnu opasnost ka tumoroznoj transformaciji. Slična situacija je i sa testisom zaostalim u preponskom kanalu. Oba slučaja se rešavaju isključivo hirurškim putem. 

Testis u preponskom kanalu se često puta lako locira jednostavnim pregledom palpacije pomenutog kanala. Hirurška procedura se sastoji u pripremi i uvodjenju psa u opštu anesteziju, odstranjivanju takvog testisa ili ako uslovi i stanje tog testisa dozvoljavaju moguće je i izvući I fiksirati takav testis u skrotalnu kesu pored već postojećeg funkcionalnog testisa. Što se tiče hirurškog rešavanja zaostalog testisa u trbušnoj duplji za to je predhodno potrebno uraditi pažljivo ultrazvučni pregled donjeg dela trbušne duplje. 

 U slučaju uspešnog lociranja, hirurška procedura podrazumeva otvaranje trbušne duplje u opštoj anesteziji, a sama operativna tehnika se sastoji u preparisanju I ligiranju krvnih sudova vene i arterije koji ishranjuju taj testis.