Hirurgija preloma kostiju

Vrlo često, kao psledica udesa, povreda id r. dolazi do teških preloma kostiju, koji zahtevaju hirurško zbrinjavanje. Tipični znaci preloma kosti su, pre svega su bol na mestu preloma, jaka osetljivost na pritisak ili dodir, pas ili mačka podižu nogu ili

hramanju. Takođe, na mestu preloma razvija se otok, noga menja oblik ili položaj, postaje iskrivljena ili savijena. U našoj ordinaciji radimo ortopedsku hirurgiju primenom savremenih metoda zbrinjavanja preloma kostiju sa praćenjem pacijenta sve do potpunog zarastanja preloma.

Hirurška redukcija i fiksacija kosti je brz metod sanacije fraktura, koji ne prati gubitak funkcije i jaka atrofija. Postoje mnogi metodi sanacije fraktura primenom ortopedskih žica, “Kišnerovih igala”, “Kinčerovih “klinova, šrafova, pločica, eksternih fiksatora i unutrašnjih fiksatora. Koja će metoda biti primenjena zavisi od težine i tipa preloma i od toga koja je kost prelomljena.

S'obzirom da prelomi kostiju nastaju posle delovanja jače sile, uglavnom imamo pacijenta sa kontuzijom i povredama mekih tkiva i unutrašnjih organa, što iziskuje saniranje posledica trauma (krvarenja, šok), monitoring pacijenta, ukazivanje prve pomoći i dovođenje pacijenta u stabilno zdravstveno stanje. Kada smo prethodno uradili pristupamo proceduri hirurškog zbrinjavanja preloma kostiju.