Leptospiroza

 - Bakterijska bolest ljudi i životinja koja može izazvati ozbiljne simptome. Vakcinacija pasa i primena opštih preventivnih mera može smanjiti rizik od izloženosti za Vas, Vašu porodicu i Vaše kućne ljubimce. Pored toga, izbegavajte da pijete ili da se kupate u vodi koja je, možda, kontaminirana urinom divljih životinja. 

Sprečite i Vašeg ljubimca da pije takvu vodu. Važna je kontrola populacije glodara, kao i dezinfekcija područja na kojem su boravili i gde ima njihovog urina. Nosite zaštitnu odeću, ako radite sa kontaminiranim zemljom ili drugim materijalom na farmi, u kanalizaciji ili prilikom deratizacije. Operite ruke nakon rukovanja sa životinjama ili sa potencijalno kontaminiranim materijalom.

Ljudi i psi mogu biti izloženi Leptospiri putem kontakta sa zaraženim urinom ili preko kontaminirane vode, hrane ili tla. Divlje životinje i glodari su prirodni izvor, ali psi i druge domaće životinje mogu da budu prenosioci bolesti. Bakterije mogu ući u organizam preko sluznice oka, usta, nosa, ili preko povreda na koži.

Leptospiroza je rasprostranjena u celom svetu, ali posebno je problematična u toplim krajevima sa tropskom klimom. Radnici u kanalizaciji i ljudi koji rade sa životinjama i na farmama su pod većim stepenom rizika. Mnogi ljudi i psi dođu u kontakt sa leptospirozom kada popiju kontaminiranu vodu ili plivaju u njoj prilikom kampovanja ili kada se bave sportovima na vodi.

Kod pasa se javljaju groznica, povraćanje, dehidratcija, povećana žeđ, žutica i ne žele da ustaju. Međutim, neki psi ne pokazuju nikakve simptome. Leptospiroza može dovesti do teških oštećenja bubrega ili jetre, i do uginuća. Za dijagnozu su potrebne analize krvi i urina.

Leptospiroza se leči i kod ljudi i kod kućnih ljubimaca, ali zahteva bolničko lečenje. Koriste se antibiotici i lekovi koji pomažu u ublažavanju simptoma. Intravenska infuzija se primenjuje zbog dehidratacije izazvane povraćanjem ili prolivom. Važno je sa terapijom početi na vreme, pre nego što bakterija izazove oštećenje bubrega ili jetre.