Malassezia pachydermatis dermatitis

Malassezia pachydermatis dermatitis je infekcija koja je povezana sa prisutvom gljivice M. pachydermatis, izaziva crvenilo, hiperpigmentaciju, svrab i alopeciju. Često za razvoj ovih gljivica, koje se u malom broju nalaze na koži, pogoduju neke druge bolesti

 kao i predhodna primena antibiotika ili kortikosteroida. Leči se sistemskim ili lokalnim antimikoticima, kao i terapeutskim šamponima. Veoma često je prisutna kod infekcija uha.