“Šetajuća perut”

"Šetajuća perut" je naziv za kožno oboljenje životinja i čoveka izazvano parazitima iz roda Cheyletiella. Cheyletiella je prlično krupan parazit koji živi na površini kože i ne ulazi u dlačne folikule (za razliku od Demodex-a). Čitav životni ciklus od 

 jaja, preko larve i nimfe pa do odraslog parazita Cheyletiella-e se odvija na jednom domaćinu. Za preživljavanje Cheyletielle je neophodan domaćin. Jaja ovog parazita zalepljena za opalu dlaku domaćina su značajan izvor reinfekcije i infekcije za druge životinje. Paraziti se vrlo lako i brzo prenose među životinjama, naročito kada su u pitanju mlađe kategorije.

Kod najvećeg broja zaraženih životinja najprimetniji simptom je izražena suvoća kože i perutanje duž leđa. Svrab obično nije prisutan. Vremenom perutanje se proširuje po čitavom telu obolele životinje, moguće je da dođe do gubitka dlake i svrab postaje primetan. Kod mnogih životinja intenzitet svraba nije u proporciji sa količinom parazita na koži tako da se predpostavlja da paraziti mogu da izazovu i alergiju kod domaćina.

Dijagnoza Cheyletieloze se potvrđuje pronalaskom parazita ili jaja. Pronalazak parazita ili jaja može da bude prilično težak, posebno kod mačaka. Tehnike koje se koriste za pronlazak parazita su pregled kože pacijenta , pregled kožnih skarifikata ili uzoraka uzetih pomoću samolepljive trake kao i pregled izmeta obolelog psa ili mačke.

Postoje mnoge kožne bolesti pasa i mačaka koje mogu da daju sličnu kliničku sliku tako da pregled pacijenta mora da se obavi vrlo pažljivo i savesno da se ne bi postavila pogrešna dijagnoza a pacijent pogrešno terapirao.U terapiji Cheyletieloze koristimo različite preparate za tretman kožnih parazita pasa i mačaka.