Kardiologija

Srčane bolesti su veoma česte kod pasa i mačaka.Mogu biti urođene i stečene.Uspešnost lečenja zavisi od više faktora, a najvažnija je rana dijagnoza.

Jedan kardiološki pregled čine: auskultacija, rendgensko snimanje, EKG i ultrazvuk srca.Sve ove dijagnostičke metode nam omogućavaju da sagledamo kardiološki problem u potpunosti i shodno tome odredimo terapiju.

Slabost srčanog mišića može da bude posledica brojnih faktora.Najvažnije je odrediti da li je u pitanju sistolna disfunkcija(dilatacija) ili dijastolna disfunkcija (hipertrofija) jer nas to prvenstveno opredeljuje u odabiru terapije.

U terapiji se koriste različiti lekovi.Neki imaju za cilj da pojačaju snagu srčanog mišića(inotropi), dok drugi utiču na smanjenje količine tečnosti u organizmu(diuretici) kako bi olakšali rad srca, a takođe utiču i na smanjenje tečnosti u plućima ukoliko je ona prisutna.Zatim, ACE inhibitori koji smanjuju arterijski otpor protoku krvi i dovode do posledičnog pada krvnog pritiska.Beta blokatori koji snižavaju krvni pritisak, usporavaju rad srca, deluju kao antiaritmici, smanjuju potrošnju kiseonika.I mnogi drugi lekovi.


Klinički znaci srčanih oboljenja koje može prepoznati vlasnik:

-otežano i ubrzano disanje, neproduktivan kašalj, zamaranje posle šetnje, letargija, gubitak apetita

UROĐENE BOLESTI:

-pulmonalna stenoza

-aortna stenoza

-patent ductus arteriosus

-ventrikularni septalni defekt

-atrialni septalni defekt

-displazija mitralnih zalistaka

-mitralna stenoza

-trikuspidalna displazija

-tetralogija falot

STEČENE BOLESTI:

-miksomatozna degeneracija zalistaka

-infektivni endokarditis

-bolesti miokarda (dilataciona kardiomiopatija, hipertrofična kardiomiopatija, restriktivne i neklasifikovane kardiomiopatije)

-perikardijalne bolesti i neoplazije

-pulmonalne bolesti( cor pulmonale)

-bolest srčanog crva ( Dirofilarioza):

 je parazitsko oboljenje veoma ozbiljno i potencijalno smrtonosno.Uzročnik je crv-nematoda Dirofilaria immitis.Bolest prenose komarci koji u sebi imaju infektivne larve-mikrofilarije.Ujedom zaraženog komarca mikrofilarije ulaze u cirkulaciju psa, a odrasli oblici ovog parazita naseljavaju plućne arterije i desno srce.Od trenutka ujeda komarca u novom domaćinu larve rastu, sazrevaju i kreću se ka plućima gde nakon 6-7 meseci postaju odrasli polno zreli paraziti.

U plućima psa dolazi do hroničnih promena i posledične plućne hipertenzije koja vremenom dovodi do slabljenja srca.Ova bolest može mesecima i godinama da prođe bez ikakvih kliničkih simptoma.A prvi simptomi koji se javljaju jesu zamor, kašalj, a moguć je i gubitak svesti.

Dijagnoza se postavlja u laboratoriji analizom krvi, a procena stepena razvoja ove bolesti rendgenskim snimanjem pluća i ultrazvukom srca, što nam omogućava da napravimo pravilan odabir terapijskog protokola.

Za vlasnike je veoma važno da obrate pažnju na preventivu.Postoje preparati koji u slučaju ujeda zaraženog komarca sprečavaju razvoj ovog oboljenja.To je posebno važno u periodu maja i juna meseca jer su tada, u našem klimatskom području, uslovi za prenošenje najidealniji.