Katarakta

Katarakta (zamućenje sočiva) predstavlja vodeći uzrok gubitka vida kod životinja, naročito među rasnim i starijim psima. Ona predstavlja mehaničku opstrukciju na putu svetlosti do retine (neurosenzornog dela oka). Operacija katarakte je prevashodno 

 procedura izbora koja ima za cilj ponovno vraćanje vida. 

U svim slučajevima operacije katarakte, fakoemulzifikacija je hirurška tehnika koju koristimo.

Fakoemulzifikacija je najsavremenija tehnika za operaciju katarakte. Ona se sastoji u primeni ultrazvučne energije, koja se sondom malog promera dovodi direktno do sočiva, i koja razbija i razmekšava vlakna sočiva, koja se potom kao takva aspiriaju iz oka. 

Kod binokularne katarakte (katarakta oba oka) odluku da li će operacija da se izvede na jednom ili oba oka spovodimo u  saglasnosti sa vlasnikom, a rezultat razmatranja je ravnoteža između poboljšanja vida i rizika postoperativnih komplikacija.

Operacijom na oba oka se vraća vid na oba oka jednom anestezijom i jednim rekonvalescentnim periodom, manje košta u odnosu na dve unilateralne operacije i veći je procenat pacijenata koji očuvaju vid na jednom ili oba oka.