Traumatske ozlede oka

Trauma oka i očne regije je pojava koju najčešće uzrokuju udarci automobila, noge, tupog predmeta, veće životinje, pad  tj. svaki jaki udarac zadobiven akceleracijom tupe sile rezultira očnom traumom. Same traume oka delimo na oštre i tupe.  Nekada iako 

 vlasniku oštra trauma oka izgleda strašno sanacija istog je povoljnija nego kod tupe traume oka, jer kod tupe traume može doći do komplikacija kao što su: hifema ( krvarenje u prednjoj očnoj sobici), supkonjunktivalno krvarenje, oštećenja rožnjace, prolapsus oka, otečene veđe, velika bolnost, luksacija ili subluksacija leće, glaukom (povišeni očni pritisak)...

Kod trauma glave je obavezno obaviti i rendgenografsku dijagnostiku, jer su u slučajevima traume glave česte povrede jagodične, čeone, suzne kosti.